Lein Amlwch - Sefydlwyd 1865

O ganlyniad i’r cynnydd sylweddol sy’n cymryd lle ar y lein, ac fel ymateb i gais taer y cyhoedd, mae safle’r wê i Lein Amlwch (Rheilffordd Canolog Môn) ’nawr wedi dod yn gyhoeddus. Bydd y safle yma yn rhoi gwybodaeth gyfredol ar bob elfen o’r lein unigryw yma ar Ynys Môn!

Gallwch ymaelodi, cyfrannu’n ariannol a hefyd gwirfoddoli i weithio ar y lein – yn clirio tyfiant ynghyd â gwaith cynnal a chadw.

Derbyniwn yn llawen unrhyw sylwadau fydd o gymorth i ail-agor y lein arbennig yma a chreu swyddi sydd eu gwir angen ym Môn er mwyn adfywio y pentrefi a’r trefi sy’n gyfochrog â’r lein. Ein bwriad yw rhedeg trenau i gludo teithwyr yn ôl ac ymlaen i’w gwaith rhwng Amlwch a Llangefni, ac ymhellach maes o law, yn ogystal â thwristiaid tymhorol fydd yn yweld â’r ynys. Mae tua 14 milltir o drac i’w fwynhau.

Mae gan Lein Amlwch y potensial i fod yn ffynhonnell bwysig i adnewyddu economi Môn.

Yn ôl arbenigwyr sydd yn chwilio am ateb i ysgafnhau y drafnidiaeth dros y ddwy bont ar Afon Menai yn ystod oriau teithio i’r gwaith bore a nos, byddai ail-agor Lein Amlwch yn ateb y diben. Byddai’r gost o adeiladu pont newydd neu addasu Pont Britannia yn enfawr o’i gymharu efo’r gost llawer rhatach o ail-agor Lein Amlwch.

Dyma’r ddelwedd sydd gan lawer o bobl, a thrwy’r wefan yma gobeithiwn rannu’r weledigaeth efo pobl, led led y wlad, sy’n credu mai ail-agor y lein yw’r peth PWYSIG i Ynys Môn.

Lein Amlwch yw’r rheilffordd i ddyfodol Ynys Môn, a’r sbardun i hybu’r economi lleol. Dychmygwch y wefr o weld trên stêm arbennig yn cario tua 300 o deithwyr i lefydd fel Llangefni, Llannerch y Medd ac Amlwch.
Lledaenwch y gair leinamlwch.co.uk yw’r wefan i gael yr holl wybodaeth am y lein!

Newyddion Diweddar

has been added to the cart. View Cart